ctzoquelarrexan2019

Convocamos a todas as socias ao seguinte  ZOQUELARRE  o 26 XANEIRO no  local da cooperativa .

Primeira convocatoria: 10.00 h.

Segunda convocatoria: 10.30 h.

Hora prevista de finalización: 13.00 h.

ORDE DO DIA

 

  1. Presentación da facilitadora e as persoas participantes no zoquelarre (10’) (Resp. Inés 4Espazos).

  2. Titorización e tarefas da persoa bolseira de EspazoCoop (15’) (Resp. Helena).

  3. Contratación laboral dunha persoa para levar as tarefas administrativas e de xestión na cooperativa (10 h. semanais) durante o ano 2019. (Resp. Grupo económico) (40’).

  4. Descanso

  5. Acollida de persoas socias (Resp. Grupo de acollida) (20’).

  6. Resultados e conclusións da enquisa a socias (30’) (Resp. Helena)

  7. Preparación do vindeiro zoquelarre: responsables, temas e data aproximada (10’).

 


BLOG GRUPO PRODUTORAS

blogprodutoras