transgenicos - Share on Ovi

O modelo alimentario do Norte está a esquilmar as terras do Sur. Ofrecémosvos algúns exemplos de alimentos que acabarán por consumir as terras dos países en desenvolvemento para nutrir as neveiras dos países desenvolvidos. As alternativas pasan por recorrer ao consumo de alimentos locais e de tempada, obtidos baixo as pautas da agricultura e a gandaría tradicional, respectuosas co medio e co futuro do planeta.

- Aceite de palma.

- Alimentos quilométricos.

- O salmón.

- Soia transxénica.

- Lagostinos.

Aceite de palma
Esta é a historia de como un cultivo de subsistencia, inofensivo e autóctono, pode chegar a converterse nun axente exterminador en mans das persoas. A palma é un recurso agrícola de orixe africana, procedente do golfo de Guinea. Tal e como explica Amigos da Terra no seu informe Aceite de palma, usos, orixes e impactos, o aceite obtense da pulpa do froito do devandito cultivo.

Este aceite, antes de ser refinado, considérase o alimento con maior cantidade de vitamina A, de aí a súa importancia para rexións con carencias nutricionais e o seu uso no continente africano. Con todo, unha vez refinado, perde ditas propiedades, e convértese nun compoñente esencial da industria agroalimentaria. O aceite de palma utilízase en multitude de produtos como margarinas, pratos precocinados, sopas, patacas fritas, xeados, galletas... Por iso, a palma pasou de ser un cultivo tradicional a ser un cultivo industrial orientado á exportación (o 72% da produción mundial).

Coa aparición en escena dos agrocombustibles, o aceite de palma converteuse na estrela porque está considerada unha das alternativas para reducir a demanda de petróleo dos países industrializados. Isto incrementou a multiplicación dos cultivos de palma no Sur, provocando tanto o desprazamento de poboacións indíxenas como a desaparición de bosques autóctonos e a consecuente degradación do medio natural en países como Indonesia, México ou Colombia.

Un caso paradigmático é o de Indonesia, onde a expansión descontrolada das plantacións, que comezou en 1970 e que, segundo datos achegados polo Movemento Mundial polos Bosques tropicais, en agosto de 2009 alcanzaban xa o sete millóns de hectáreas, acabou con bosques e turberas, e produciu, igualmente, un saqueo de terras indíxenas en Borneo e Sumatra.

 


Alimentos quilométricos
A nosa alimentación baséase hoxe en día en produtos obtidos máis aló das nosas fronteiras. Así, no Estado español, nos últimos 10 anos a importación de alimentos creceu un 66% (datos de Aduanas Españolas, Axencia Estatal de Administración Tributaria). Cando se realiza esta afirmación é fácil pensar en alimentos exóticos ou tropicais que non se atopan á nosa disposición inmediata, pero nada máis lonxe da realidade. No noso país consumimos produtos importados que tamén se producen dentro das nosas fronteiras cada vez con máis frecuencia.

Así, como se indica no informe Petroalimentos Quilométricos, facilitado pola Universidade Complutense de Madrid, cada día impórtanse 92.000 quilos de patacas de Israel ou 21.000 quilos de carne de pito de Brasil, por pór dous exemplos. Pero o rei das importacións é sen dúbida a industria gandeira, xa que no Estado case o 80% dos alimentos que se importan destínanse á alimentación animal, vía pensos. Segundo datos de Veterinarios sen Fronteiras, soamente para a soia e o millo que consome a gandaría intensiva española procedente de Arxentina e Brasil, utilizamos 3,5 millóns de hectáreas de superficie agraria destas rexións.

As implicacións deste modelo importador repercuten directamente no quecemento global, xa que, segundo datos de Amigos da Terra, calcúlase que cada quilómetro que percorre unha tonelada de produto achega unha emisión de 0,002 quilos de dióxido de carbono se viaxa en barco, de 0,069 quilos se o fai en ferrocarril, de 0,11 quilos en camión e de até 2 quilos cando o transporte é aéreo. Actualmente, moitos dos alimentos, especialmente os frescos, viaxan en avión. Para loitar contra os alimentos viaxeiros, a mellor solución é consumir produtos locais e de tempada, obtidos baixo as pautas da agricultura ecolóxica.


O salmón
A acuicultura, esa arte que permite ao home reproducir peces, é, a día de hoxe, unha das industrias máis devastadoras. A ela están asociados impactos como a sobrepesca, xa que o uso de peixes para a elaboración de fariña e aceite de peixe para alimentar a moitas das especies que se crían e engordan nas granxas acuícolas non diminúe a presión sobre os caladoiros, senón máis ben empeóraa (segundo denuncia o informe de Greeenpeace A industria acuícola e de engorde: un reto de sustentabilidade).

Este é o caso do cultivo do salmón, pois, tal e como afirma o informe O impacto ambiental e sobre a pesca artesanal da industria salmonera (Héctor Kol, Confederación Nacional de Pescadores Artesanais de Chile), para obter un quilo deste peixe son necesarios entre 5 e 10 quilos de pesca silvestre para fabricar os alimentos que requiren as poboacións de salmóns en piscifactorías. Isto é, para obter un salmón de 4 quilos, son necesarios entre 20 e 40 quilos de pesca silvestre. Segundo datos do informe da Confederación Nacional de Pescadores Artesanais de Chile, en 2003 o 87% dos 21 millóns de toneladas de pesca silvestre destinadas á fabricación de fariña e aceite de peixe, corresponderon a anchovetas e sardiñas, procedentes do Pacífico Sur: Chile, Perú e Ecuador.

Doutra banda, o cultivo do salmón tamén produce outros impactos sobre o medio, como son a contaminación química derivada da utilización de fármacos para controlar virus nas piscifactorías ou a invasión de especies foráneas causada por fugas de especies nun medio do que non son orixinarias. Para frear a dificil situación, Greenpeace recomenda ás empresas acuícolas utilizar pensos de orixe vexetal, minimizar o uso de fariñas e aceites de peixe e garantir a seguridade das instalacións para que non se produzan fugas.

Soia transxénica
Ao longo do tres últimas décadas, o cultivo de sementes oleaginosas duplicou a súa superficie, segundo datos recollidos no informe Soia Transxénica e os seus impactos en Uruguai da Rede de Acción en Praguicidas e as súas Alternativas para América Latina. Entre as sementes oleaginosas, destaca a soia sobre o resto, con máis do 57% en canto ao volume mundial producido.

A produción desta semente, utilizada para o alimento do gando, asóciase a un tipo de modelo produtivo derivado da chamada "revolución verde" que, tal e como documenta a campaña Non te comas o Mundo no informe Cando a gandaría española cómese o mundo, baséase na utilización de sementes modificadas xeneticamente, un aumento na intensidade de utilización de fertilizantes químicos e herbicidas, ocupación de áreas maiores de cultivo e menor forza de traballo por hectárea.

De novo, os países do Sur actuaron como subministradores deste cultivo e os seus bosques experimentaron un retroceso en pos da ?sojización do terreo?. É o caso de Arxentina, país que xa no ano 2000 perdera o 46% da súa cuberta boscosa orixinal.

O Estado español incrementou a demanda de soia como consecuencia do modelo gandeiro intensivo cunha alta necesidade de pensos de soia e derivados froito dun aumento na exportación de carne de porco. Os principais países que nutren a nosa gandaría son Arxentina e Brasil, e isto ten consecuencias nefastas tanto ambientais como sociais para ambos os países, xa que os seus sectores agrarios están a deixar de fornecer alimentos para a poboación local, en pos da soia.

É por iso que se recomenda aos consumidores que opten por comprar carne procedente de explotacións de gandaría extensiva, onde o animal se alimente de pasto natural, sen necesidade de adulterar a súa dieta coa soia do Sur.

Lagostinos
O lagostino, un alimento exótico que se normalizou en festas e celebracións, abaratouse ante os sorprendidos ollos dos consumidores. Isto, que converteu a este alimento ocasional en habitual acompañante nas nosas mesas, ten que ver cun aumento da súa produción nas zonas tropicais. Greenpeace, no seu informe A pegada do consumo español de lagostinos de cultivo, alerta: "Se os lagostinos que comiches recentemente foron cultivados en granxas camaroneras, a súa produción suporía a desaparición de hectáreas e hectáreas dun dos ecosistemas máis produtivos e valiosos que existen no planeta".

Segundo esta organización, o cultivo de lagostinos require a destrución de humidais e bosques tropicais de manglares en zonas pobres para a construción de piscinas. A desaparición destas zonas supón a perda dun dos ecosistemas con maior biodiversidade das costas e o bloqueo do acceso a algunhas das escasas fontes de ingresos da poboación local, como son a pesca e o marisqueo.

Países como Tailandia, Ecuador, Indonesia e India asistiron ao saqueo das súas costas, co emprego dunha gran cantidade de produtos químicos e pensos para alimentar o cultivo de lagostinos, así como a introdución de grandes volumes de auga limpa que se devolve aos estuarios con altas concentracións de materia orgánica e produtos químicos.

Chama a atención o caso de Brasil, que aumentou a súa produción desde as 3.600 toneladas que distribuía en 1997, ás 60.000 toneladas que saíron das súas augas en 2002. Isto supuxo que Brasil aumentase as exportacións ao Estado español nun 130% en 2003, segundo datos de Greenpeace. Por iso, antes de consumir este alimento, é importante fixarse ben en cal é a súa procedencia e, no posible, consumir mariscos locais, capturados con métodos tradicionais.

* Información elaborada con datos da campaña Non te comas o mundo.

Via --> Diagonal


zocarede

Rede Galega de consumo responsábel