A onda económica neoliberal coincidiu desde 1975 ou 1980 (triunfo de Pinochet, Thatcher, Reagan) co auxe cada vez maior da crítica ecolóxica á economía. Uns, os neoliberais, idolatran o mercado. Outros, os ecoloxistas, atacano desapaixonadamente e xuizosamente porque o mercado non garante que a economía encaixe na ecoloxía, pois o mercado infravalora as necesidades futuras e non conta os perxuízos externos ás transaccións mercantís, como xa xinalar Otto Neurath contra Von Mises e Hayek entre 1920 e 1930 no famoso debate sobre o cálculo económico nunha economía socialista. Agora ben, se o mercado dana a ecoloxía, que ocurreu nas economías planificadas? Non só supuxeron unha explotación dos traballadores en beneficio dunha capa burocrática senón que, ademais, faltou a posibilidade, por ausencia de liberdades, de ter grupos ecoloxistas que contribuíran coas súas accións a incrementar os custos que empresas ou servizos estatais deben pagar cando destrozan o ambiente.
Ler máis...

A Xunta de Galicia desenvolve desde hai anos programas que, con maior ou menor éxito, tentan loitar contra o éxodo da mocidade rural cara as cidades. Os que volven non só teñen que loitar contra a incomprensión de familiares e veciños, senón que afrontan importantes dificultades económicas. Así o explica Carlos Pereiro (Santiso, 1982), cuxa explotación de engorde de porcos en Santiso resume, nas súas contradicións, a historia de moitos gandeiros mozos.

{youtubejw width="455" height="294"}0SxqC5z69wg{/youtubejw}

Ler máis...

Reportaxe da TVG do primeiro Curso de Deseño de Permacultura en Galiza. Tanquian, Ferreira de Panton - Lugo.
 
É interesante plantexarse e descreber que é e como ten avanzado  a permacultura nestes tempos de crise económica, enerxética e climática, porque lonxe de ser un tipo de agricultura (como a miúdo se clasifica), a permacultura é algo dinámico e en constante cambio que agora abarca todas as facetas do coñecemento humano, enfocado a crear sociedades humanas sostibeis, a proba de crise...
Ler máis...

As crises económicas son conxunturais e forman parte da dinámica dos ciclos económicos, pero a crise ambiental é un problema estrutural que vén sufrindo un acelerado proceso de agravamento nas últimas décadas. Neste senso, a presente crise económica, que nalgúns foros se presenta como unha crise do capitalismo liberal, ten de positivo que está propiciando unha profunda reflexión sobre os problemas do modelo económico vixente. E esta reflexión, que benvida sexa, necesariamente inclúe os problemas asociados ó medio natural, en forma de extinción de especies, degradación de paisaxes, deterioro da calidade do aire e auga, acumulación de residuos, proliferación de compostos químicos tóxicos acumulativos, etc. Problemas que non son alleos ao ser humano senón que os sufrimos directamente na nosa saúde, en primeira instancia, pero tamén na calidade dos bens e servizos que gozamos e no legado que deixamos ás xeracións futuras.

Ler máis...
zocarede

Rede Galega de consumo responsábel