outonoenresistenciacartaz

As organizacións da sociedade civil, sindicais, campesiñas e políticas, novas, mulleres e homes  de todo o mundo convocamos un outono en resistencia para esixir a suspensión dos mal chamados acordos de libre comercio e investimentos, como o acordo entre a Unión Europea e Canadá, chamado CETA, como o xa coñecido TTIP que se negocia con EEUU, ou como o aínda ignoto TISA. Estamos convencidas de que para promover unha sociedade igualitaria e respetuosa dos dereitos das persoas e o medio ambiente é imprescindible reformular o sistema de comercio global que, a día de hoxe, únicamente favorece a concentración dos beneficios e do poder en mans de grandes multinacionais.
Algúns Estados membros sitúanse en contra do CETA, cabalo de Troya do TTIP, con todo, a Comisión Europea e outros Estados membros están empuxando forte para que o tratado se firme canto antes. O goberno , aínda en funcións, empéñase en embarcarnos sen debate e con premura nun tratado tan daniño como o CETA.
Este outono mobilizámonos nos cinco continentes. É un outono de resistencia con propostas dun modelo económico diferente e máis xusto.

DIGO NON ao CETA por:

 • porque non quero que empresas multinacionais teñan a capacidade de influír sobre a lexislación europea.
 • pola falta de transparencia e información á cidadanía.
 • porque non quero que as empresas teñan dereito a demandar á UE sobre leises que protexen ás persoas e o medio ambiente.
 • porque non quero que as ameazas dos inversionistas comprometan o cumprimento das lexislacións de interés público.
 • porque non garante a seguridade alimentaria, o medio ambiente e o consumidor.
 • porque empeorará as condicións laboráis e ambientais.
 • porque a UE non poderá cumplir o Acordo de París sobre o cambio climático debido ás presións das compañías de petróleo e gas.
 • porque aposta por unha agricultura e gandería intensiva, dependente do petróleo.
 • porque non protexe aos pequenos agricultores e gandeiros.
 • porque elimina normativas que protexen á cidadanía europea dos alimentos derivados de OGM.
 • porque non quero a privatización de servizos básicos como auga, enerxía, escolas e hospitais.
 • porque según expertos legais o tratado é incompatible con dereito europeo.
 • porque non teñen ningún mecanismo de sanción para as violacións das disposicións laboráis e ambientais.

Fonte: https://stop-ttip.org/es/cetacheck/?noredirect=es_ES

DIGO NON AO TTIP por

 • porque se eliminarían criterios de sostenibilidade na contratación pública que fomentarían a desigualdade.
 • porque moitas competencias municipais veríanse ameazadas.
 • porque non quero que os plans urbanísticos da miña cidade veña marcado polas multinacionais.
 • porque non quero perder a capacidade de xestión dos nosos recursos.
 • porque non regula as sustancias químicas tóxicas que están presentes na nosa vida cotiá.
 • Porque non aporta análises de risco sobre a das 60.000 sustancias comercializadas.
 • porque non se requiren informes de efectos dos novos productos químicos.
 • porque elimina o principio de precaución.
 • porque a educación e a sanidade non pode quedar en mans do mercado.
 • porqueimpulsa a acaparación dos recursos naturais: auga, terra, sementes,sabiduría.
 • porque elimina a protección para as denominacións de orixe.
 • porque non queremos alimentos con OGM.
 • porque significaría perda de dereitos laboráis e sociais para as mulleres.

Fonte: https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-ttip-local.pdf


zocarede

Rede Galega de consumo responsábel