Serge Latouche, economista e filósofo, Catedrático emérito da Universidade de Paris Sud, explica a filosofia do decrecimento e departe sobre os cambios que deberiamos facer, a escala mundial e persoal, para evitar as catástrofes que se aproximan, cuxa natureza non sabemos con precisión pero que podemos intuír claramente. O crecemento indefinido nun mundo finito é, obviamente, unha imposibilidade, e a única estratexia razoábel ante esta evidencia é a re-localización (reverter a tendencia á globalización vivida en décadas recentes). Estamos ante unha tarefa descomunal, pois require un cambio radical nos valores e anhelos da maioría de individuos das sociedades consumistas.


zocarede