Nesta entrevista Carlos Taibo explícanos que é o decrecimiento, nado como crítica ao crecemento ilimitado nun mundo con recursos limitados, e como proposta de debate social.
O decrecimiento é unha corrente de pensamento político, económico e social favorábel á diminución controlada da produción económica co obxectivo de establecer unha nova relación de equilibrio entre o ser humano e a natureza, pero tamén entre os propios seres humanos.


zocarede