A realidade dos transxénicos amosanos que producen menos. Crean mais desemprego e marxinación, concentran a propiedade da terra, e aumentan a dependencia económica. Motivos mais que suficientes para rechazar os produtos transxénicos tal e como se argumenta nesta reportaxe.


zocarede