cartaxruralquerexentebergondo

Encontro de inverno do Rural Quere Xente, os dias 10, 11 e 12 de marzo, no Monasterio de Bergondo.

O Rural Quere Xente pretende ser unha rede que busca o encontro entre as persoas que viven no rural, que queren vivir no rural ou que queren un rural vivo; onde hai persoas con inquedanzas que apostan polo agroecolóxico e por outras formas de relación ca terra e entre as persoas. O obxectivo deste encontro é dar outro paso no proceso de construción da rede, vendo o camiño que anduvemos, os éxitos e os erros que cometemos, e cara a onde queremos continuar.

Máis información en: https://www.oruralquerexente.net


zocarede