gruposconsumoContinuado a súa labor a prol da soberanía alimentaria, Amigos da Terra organiza durante a fin de semana do 30 de novembro e 01 de decembro un Encontro de Grupos de Consumo, dúas xornadas de intercambio de experiencias nas que produtores ecolóxicos e integrantes de varios grupos de consumo galegos nos achegarán a realidade e o funcionamento deste modelo de alimentación consciente e sustentable. Qué son os grupos de consumo, cómo poden xestionarse e cáles son os seus principais retos de futuro, son algúns dos temas que trataremos. Ademais, realizaremos varios obradoiros prácticos, cos que avanzaremos no eido da autoproducción alimentaria.

Zocamiñoca participaremos destas xornadas. Animádevos e visitade As Corcerizas con nós, máis información e reserva: Encontro grupos de consumo nas Corcerizas

 

 sequeiro2sequeiro

Entre o sábado e o domingo un grupo de 14 persoas compartimos espazo, traballo e sobretodo moitas conversas con Sabela, Luis e Martiño, as artífices desta iniciativa de recuperación e aprobeitamento dos antigos soutos do Courel para a producción de castañas frescas e secas e a elaboración de productos tan sabrosos como o pan e mantecadas de fariña de castaña.
Nos dous días conseguimos apañar 340kg de castañas, o que non está nada mal para unhas principiantes, e aprendimos que existen nada menos que 80 clases diferentes de castañas na Galiza!!!

Os soutos son cultivos de castiñeiros traballados e coidados durante moitos anos por as diferentes casas nas que se organiza a vida da zona. É pois importante ser respectuosa e non apañar castañas indiscriminadamente, especialmente en grandes cantidades. Unha indicación infalibel é observar se o souto esta limpo de maleza e as castañas están facilmente á vista no chán, a única explicación posibel é que alguén pasou o tempo e traballo en limpalo.
O valor de Zocamiñoca que tratamos nesta visita foi “A dignificación do rural”.
A través dunha dinámica de grupo respostamos ás preguntas “Qué significa para mín a dignificación do rural? e “Que pasiños poderíamos dar como individuas e/ou colectivo para avanzar cara a esa diginificación?” Falamos literalmente desde a cabeza, as orellas, as mans, as pernas…onde íamos colando nun panel con forma de persoa as nosas aportacións ao debate. Concluímos que o pensamento teórico é moi importante pois foi a base de que Zoca se iniciase como cooperativa de consumo e de que este fose un dos valores que nos moverían como colectivo, pero que a experiencia práctica de nós estarmos aqui no Courel con unha das nosas produtoras dáballe unha maior dimensión á idea e propiciaba a acción e aplicación desa teoria na práctica. No final hai moitos factores e espazos de acción desde onde comezar a transformar (educación, consumo, política, relacións persoais, iniciativas, experiencia, etc) tanto a nível colectivo como individual para conseguir o noso obxectivo que é estar na vida e estar ben.
Non todo ía ser traballar e debater e pois tivemos tempo para a música, as risas e a comida, moita comida, e desfrutar da paisaxe, choiva e sol do Courel que nesta altura do ano é sen dúbida un lugar dos mais máxicos do mundo.
Estamos xa a espera do próximo outono no que volveremos ao Sequeiro da Portela.
Grazas a todas!

 

Asamblea Ordinaria

  Convocatoria dunha nova asemblea ordinaria da cooperativa. O único tema da orde do día será a aprobación das Contas Anuais do exercicio económico 2012.      

Día: venres 19 de xullo.
Hora: Primeira convocatoria ás 19:30h e segunda convocatoria ás 20:00h.
Lugar: Local da Cooperativa Zocamiñoca, na Avenida dos Caídos, 199.
Orde do día: Presentación e aprobación das Contas Anuais do exercicio económico 2012.
 

Novo local ZM

      Ao ser en horario de tarde-noite, no que os centros cívicos pechan, celebrarémola no noso novo local de Avenida dos Caídos, 199.

Se é posible levade unha cadeira ou un coxín (como prefirades), xa que no local tan só temos 10 cadeiras, que non chegarán para todas.

 

 

 

Asemblea extraordinaria ZM

 O próximo domingo 20 de Outubro na Casa Tomada

 1º convocatoria ás 10:30 h , en  2º convocatoria  ás 11:00 h ;   finalizando ás 14 h.

Mapa de como chegar a  Casa tomada

Os temas a tratar da asemblea son:

* Proceso de Facilitación na cooperativa (20 minutos)

Na realización de calquera proxecto colectivo, un grupo de persoas pasa por diferentes fases de evolución e crecemento. Zocamiñoca, a nosa cooperativa de consumidoras, iniciou a sua andanza no ano 2009. Nestes anos, as persoas que formamos esta cooperativa, as que se foron incorporando a este proxecto, e a cooperativa en sí, foi pasando por diferentes etapas nas que as socias tivemos experiencias diversas: no proceso da constitución, nas asembleas, nos grupos de traballo, como consumidoras, como colaboradoras, etc. Co gallo de aumentar a consciencia sobre esta iniciativa e o seu desenvolvemento, e para contribuír á boa saúde deste proxecto, propoñémosvos unha aproximación á Facilitación.

A Facilitación podería describirse como un conxunto de técnicas e habilidades que permiten desenvolver unha mellor comunicación, coñecernos mellor en grupo, tomar boas decisións, resolver tensións e conflitos, aprender a cooperar e a celebrar o que somos. Trátase, dalgún xeito, de crear comunidade.

O obxectivo é crear un contexto no que se poida abordar temas como a visión colectiva, a comunicación, a participación, as experiencias tidas como socias (positivas e negativas), en definitiva, profundizar nunha serie de aspectos que, consideramos pode redundar positivamente no proxecto.


* Elección dos novos membros do Consello Reitor da cooperativa (1 hora)

O Consello Reitor é o órgano legal encargado da xestión das cooperativas. Polo tanto é quen ten a responsabilidade legal desta xestión. Non obstante, en Zocamiñoca, pensamos que esta forma de organización é excesivamente xerárquica e non reflexa o noso desexo de funcionamento máis horizontal e corresponsable entre todas as socias. É por iso que creamos unha estrutura de funcionamento real máis acorde cos nosos ideais, que recordamos de novo:

  • O fomento da implicación das persoas integrantes da cooperativa.
  • O funcionamento horizontal e con base asemblearia.
  • O traballo baseado na confianza e na autonomía das persoas.
  • A tendenza a un proceso de grupo fluído, eficaz, ameno, positivo e cordial.
  • A austeridade voluntaria no emprego dos recursos.

Organizámonos en grupos de traballo e comisións especializados para ter unha mellor xestión da cooperativa. As persoas socias poderán participar de unha ou mais comisións ou grupos de traballo.

A estrutura real estaría formada por:

Coordinadora: Grupo encargado da xestión máis a medio prazo da cooperativa e responsable última do seu correcto funcionamento. Non obstante, non é o grupo onde se toman todas as decisións da cooperativa, xa que os grupos de traballo toman as súas propias en función das súas competencias, sin que estas teñan que pasar previamente pola coordinadora. Poden ademais consultar ou recibir suxerencias dos diferentes grupos de traballo e de todas as socias.

Grupos de traballo: Grupos encargados dun ámbito de actuación dentro da cooperativa. Existen actualmente os seguintes grupos de traballo: comunicación, produtoras, local, informática, económico e saúde. Encárganse de planificar o seu traballo, realizalo e tomar as decisións que correspondan. Poden ademais consultar ou recibir suxerencias, tanto da coordinadora como de todas as socias.

Comisións: Son, simplemente grupos de traballo non permanentes. Actualmente existen as seguintes comisións: participación, visitas a produtoras e incentivos ao consumo.

As socias poden participar voluntariamente de calquera grupo dentro da estrutura da cooperativa. O desexable é que todas as socias estean dalgún modo integradas no seu funcionamento e, en todo caso, é necesario que a maioría estean efectivamente integradas. A coordinadora estará formada, cando menos, polos membros do consello reitor legalmente elexidos e un ou varios representantes dos diferentes grupos de traballo.

Para saber máis do funcionamento da cooperativa, podedes ler os estatutos da cooperativa zocamiñoca en pdf. E si recomendamos a todas as socias, se aínda non o lestes, ler o regulamento de rexime interno da cooperativa zocamiñoca en pdf.

* Descanso (20 minutos)

* Comisións temporais e grupos de traballo. Visibilización do traballo realizado e obxectivos a curto-medio prazo (1 hora)


Ao remate da Asamblea poderemos quedarnos na Casa Tomada para beber e picar, polo que entre as socias podemos levar bebida ou comida para compartir co resto.

 !!! esperamos vervos o próximo Domingo !!


Feira da Economía Social

Actualizado! Xa temos un listado detallado cunha pequena descrición das participantes e a programación completa da feira.

A comunidade de Coruña se xunta ás organizacións solidarias de Galicia para celebrar o Día do Comercio Xusto. Un día que ten a finalidade de lembrar que o comercio responsable e sustentable é unha posibilidade real, que pode cambiar as condicións de vida de moitas comunidades de traballadores e tamén a calidade da nosa propia vida.

Nesta idea de comercio, e por extensión de economía, existen multitude de empresas e organizacións que traballan dignamente por acadar uns fins diferentes ao de maximizar o beneficio. Unha economía na que as persoas son o máis importante, e o capital está ao servizo destas persoas e da comunidade. Unha economía solidaria, participativa e na que substituímos competir por compartir.

É por iso polo que, nesta sinalada data, organizamos unha Feira da Economía Social. Un lugar de encontro de diferentes empresas e organizacións que comparten esta idea de economía. Nela participarán organizacións de comercio xusto e cooperación, consumo responsable, banca ética, bicimensaxería e promoción da bicicleta, urbanismo e arquitectura sustentable, enerxías renovables, cociña solar, reutilización e reciclaxe, música libre, arte, software libre, tecnoloxía aberta, bancos de tempo, redes de troco, ...

Ler máis...
zocarede